اقلام موجود اسمارتیزی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

کتاب و فایل آموزشی
    روانشناسی
    رازهایی در مورد مردان ۴۰,۰۰۰ریال
    مدیریت
    مذاکره و فرهنگ ۴۸,۰۰۰ریال
    مذاکرات تجاری بین المللی ۴۸,۰۰۰ریال
    مدیریت پروژه - ایزو 21500 ۵۶,۰۰۰ریال
    مدیریت پروژه - استاندارد 17465 ملی ایران ۴۸,۰۰۰ریال
    مدیریت استراتژی ۷۲,۰۰۰ریال
    کتابچه فرم های یک مدیر پروژه- ویرایش دوم ۵۶,۰۰۰ریال
    رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت - ایزو 19011 ۵۶,۰۰۰ریال
    بررسی الزامات ایمنی و سلامت شغلی OHSAS 18001:2007 ۴۰,۰۰۰ریال
    الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت : ایزو 9001:2015 ۴۸,۰۰۰ریال
    استراتژی اقیانوس آبی ۴۸,۰۰۰ریال
    راهنمای آمورشی PMBOK ویرایش پنجم ۵۶,۰۰۰ریال
    مالی و اقتصادی
    میانگین قیمتی های ساده شده ۴۸,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۴۸,۰۰۰ریال
    اصل امواج الیوت ۳۲,۰۰۰ریال
    نفت و گاز
    یادگیری از اتفاقهای ناگهانی ۶۴,۰۰۰ریال
    معرفی حفاری جهت دار ۶۴,۰۰۰ریال
    لوله کشی دریایی ۶۴,۰۰۰ریال
    لوله آستری ۵۶,۰۰۰ریال
    لغت نامه اصطلاحات صنعت نفت ۲۴,۰۰۰ریال
    کتابچه راهنمای نرم افزار Drilling Office ورژن 4- شلمبرجر ۸۰,۰۰۰ریال
    کتاب مرجع عملیات پالایش نفت خام ۴۸,۰۰۰ریال
    کتاب مرجع چسبندگی لوله حفاری ۴۰,۰۰۰ریال
    کتاب مرجع پمپ ۱۰۴,۰۰۰ریال
    کتاب مرجع Directional Survey شرکت BP ۴۰,۰۰۰ریال
    کتاب آموزش مهندسی حفاری شرکت بیکر هیوز ۵۶,۰۰۰ریال
    فرمولهای حفاری ۲۴,۰۰۰ریال
    فایل آموزشی سیمانکاری حفاری ۱۲۰,۰۰۰ریال
    فایل آموزشی حفاری جهت دار و ابزارهای آن ۱۳۶,۰۰۰ریال
    فایل آموزشی چگونه یک چاه را در زمین حفر کنیم؟ ۵۶,۰۰۰ریال
    فایل آموزشی تکنیکهای پیشرفته حفاری - حفاری افقی ۶۴,۰۰۰ریال
    فایل آموزشی تکنیک مشبک کاری ۸۰,۰۰۰ریال
    فایل آموزشی برنامه ریزی حفاری جهت دار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    فایل آموزشی اصول مهندسی حفاری ۱۳۶,۰۰۰ریال
    فایل آموزشی اصول کلی مهندسی حفاری ۲۴۰,۰۰۰ریال
    راهنمای نصب و نگهداری Wellhead و MudLine Suspension ۵۶,۰۰۰ریال
    راهنمای مرجع سیال حفاری - شرکت بیکر ۶۴,۰۰۰ریال
    راهنمای عملی عملیات و ابزارهای حفاری ۴۸,۰۰۰ریال
    راهنمای طراحی لوله های جداری - شرکت انی ۴۰,۰۰۰ریال
    راهتمای حفاری Underbalanced شرکت بیکر ۴۰,۰۰۰ریال
    راه کارهای مشبک سازی - هالیبرتون ۵۶,۰۰۰ریال
    راه کارهای Coiled Tubing - شرکت بیکر ۵۶,۰۰۰ریال
    دیکشنری آفلاین نفت و گاز شرکت شلمبرجر - مصور ۱۲۰,۰۰۰ریال
    جلوگیری از چسبندگی لوله ۴۸,۰۰۰ریال
    ایمنی محل کار ۵۶,۰۰۰ریال
    ایمنی در دکلهای حفاری ۵۶,۰۰۰ریال
    اصول کاربردی لاگینگ سطحی - هالیبرتون ۵۶,۰۰۰ریال
    آموزش نرم افزار Osprey Risk 2008 شرکت شلمبرجر ۸۰,۰۰۰ریال
    آموزش نرم افزار Osprey Report 2006 شرکت شلمبرجر ۸۰,۰۰۰ریال
    آموزش سیستم های لاگینگ سطحی - شرکت بیکر ۵۶,۰۰۰ریال